حوزه های تخصصی

خدمات تخصصی مشاوران مرکز توسعه دانش بنیان

خدمات ارائه شده توسط مرکز توسعه دانش بنیان، بیشتر حول ارائه خدمات به شرکت ها و مراکز فعال در حوزه های زیر است. خدمات کاملا تخصصی که توسط زبده ترین کارشناسان، هر حوزه در راستای دانش بنیان شدن شرکت ها و بهره مندی از مزایای دانش بنیان شدن شرکت ها صورت می گیرد.

ارائه خدمات در سایر حوزه ها با بهره گیری از ارزیابان و کارشناسان خارج از سازمان و تحت نظارت مجموعه انجام خواهد شد.

مشاوره تخصصی دانش بنیان تجاری سازی
مشاوره تخصصی دانش بنیان تجاری سازی
مشاوره تخصصی دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی
مشاوره تخصصی دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی
مشاوره تخصصی شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی
مشاوره تخصصی شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی
مشاوره دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای
مشاوره دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای